Michael Jackson

ENGLISH / POLSKI

Menu
Newsy
Akta & Rodzina
Biografia
Vitiligo(Bielactwo)
Neverland
Dyskografia
Koncerty
Kalendarz
Videografia
Filmografia & Wywiady
Nagrody
Notowania
W TV
Galeria
Fakty & Ciekawostki
Plotki
Książki
Poczucie humoru
Michael w Polsce & Park
Aktywność charytatywna
Charytatywne Single
Firmy
Cytaty
Artykuly & Wywiady
Sztuka
W oczach prasy
Skandal w 93
Proces 2003-05r.
Artyści o nim
Multimedia
FAQ
Archiwum Newsów
O Stronie
Aktywni fani
Forum
Linki

Michael we własnych słowach

Śmieszne

"I don't like talk that much, hehehaha"

(Ja nie lubię, tak dużo mówić)

Źródło: Koncert HIStory w Monachium. Michael zwrócił sie tak do krzyczących fanów.
____________________________________________________________________________

"Ooou! OK! It's spotlight. I'm on the stage, hehe"

(ooou! OK! To centrum uwagi. Jestem na scenie, hehe)

Źródło: HIStory koncert w Kopenhadze, Michael powiedział tak po tym jak ekipa wyłaczyła światło na kilka sekund na scenie gdy pił sok i wycierał twarz.
____________________________________________________________________________

"It's a littlebug... Wayne?! hyhy secure! Because I don't wanna, I don't wanna anybody step on this. Don't.. don't kill it! hyhy ok!"

(Jest tu robaczek... Wayne?! hyhy ochrona! Bo nie chce, nie chce aby ktokolwiek chodził po tym. Nie... nie zabijaj! hyhy ok!)

Źródło: HIStory koncert w Monachium, Michael powiedział, to podczas przerwy przed wykonywaniem Jackson 5 medley.
____________________________________________________________________________

Ważne

"Just change"

(Po prostu się zmieni)

Źródło: Jeden z wywiadów w latach 1960. Na pytanie: Co sie stanie, jeśli jego głos sie zmieni? w jednym z wywiadów.
____________________________________________________________________________

"Yes"

(Tak)

Źródło: Odpowiedział na pytanie: Czy będzie w stanie dalej śpiewać?
____________________________________________________________________________

"I'm a black American. I am proud to be a black american. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride and dignity."

(Jestem czarnym Amerykaninem. Jestem dumny z tego. Jestem dumny z mojej rasy. Jestem dumny z tego kim jestem. Mam dużo dumy i godności.)

Źródło: Michael Jackson Talks to Oprah (Wywiad z Oprah Winfrey 1993 rok)

____________________________________________________________________________

"My childhood was completly taken away from me, there was no christmas, there was no birthday. It was not a normal childhood. No normal pleasure of childhood. Those were exchange for hard work, struggle, an pain. And ewentual material and professional succes. But as an auwful price, I cannot re-create that part of my life, nor would I change any part of my life. Hoewer, today when I create my music I feel like, an instrument of nature. I wonder what delight nature must feel, when we open our hearts and express our God-given talents"

(Moje dzieciństwo zostało kompletnie zabrane mi, nie było świąt bożego narodzenia, nie było urodzin. To nie było normalne dzieciństwo. Żadnej przyjemność dzieciństwa. To wszystko zostało wymienione na ciężką pracę, zmagania, i ból. I ewentualnie materialny i profesjonalny sukces. Ale jak i okropną ceną, jest to, że nie mogę przetworzyć tej części mojego życia, ani czy zmieniłbym jakąś części mojego życia. Jednakże, dziś, kiedy tworzę moją muzykę czuję się jak instrument natury. Zastanawiam się, jaki zachwyt musi czuć natura, kiedy otwieramy nasze serca i wyrażamy dane nam nasze od Boga talenty.)

Źródło: 35th Annual Grammy Awards 24 lutego 93' w Los Angeles, Kalifornii.

____________________________________________________________________________

"The sound of a approval rose across the universe and the whole world abounds in magic. Wonder fills our hearts, for we have glipmsed , for an instant the playfulness of life and that's why I love children and learn so much from being around them. I realise that many of our world's problems today from the inner-city crime to large-scale wars and terrorism and our overcrowded prisons are a resault of the fact that childer have had their childhood stolen from them. The magic, the wonder, the mystery and the innocence of a child's heart are the seeds of cretivity that will heal the world, I really believe that."

(Dźwięk aprobaty podniósł się przez wszechświat i cały świat obfituje w magii. Zdziwienie napełnia nasze serca, ponieważ zerknęliśmy, dla chwili figlarności życia i właśnie dlatego kocham dzieci i uczę się tak bardzo od bycia dookoła nich. Rozumiem, że wiele naszych światowych problemów dzisiaj z wewnątrz - miejskiej zbrodni na dużą skalę wojen i terroryzmu i nasze przepełnione więzienia są skutkiem faktu, że te dzieci zostały okradzione z ich dzieciństwa. Magia, cud, tajemnica i niewinne serce dziecka są nasionami kreatywności, która uzdrowi świat, naprawdę w to wierzę.)

Źródło: 35th Annual Grammy Awards 24 lutego 93' w Los Angeles, Kalifornii.
____________________________________________________________________________

"It's growing, it's changing.(...). I have no plastics surgery on my face , just my nose... it helps me breath better."

(To jest rozwój, to jest zmiana, nie miałem operacji plastycznych na mojej twarzy, tylko mój nos... to pomaga mi lepiej oddychać)

Źródło: Wywiad "Take Two" i "Życie z Michaelem Jacksonem". M.Bashir twierdził, że jego twarz była inna na zdjęciach, kiedy był młodszy, że wyglądał inaczej.
(Poliki, oczy, usta, Michael skomentował to dosłownie: "This is Tabloids",To są brukowce)
____________________________________________________________________________

"Two. as I good remember... Yes! two."

(Dwie. Jak dobrze pamiętam... Tak! dwie)

Źródło: Wywiad "The Michael Jackson Interview The Footage You Were Never Meant To See" ("Take Two") oraz "Living With Michael Jackson". Odpowiedział M.Bashirowi na pytanie ile miał operacji nosa.
____________________________________________________________________________

"I will never, ever sell Neverland. Neverland is me,(...)"

(Ja nigdy przenigdy, nie sprzedam Neverlandu. Neverland to ja)

Źródło: "Private Home Movies".
____________________________________________________________________________

"I have Vitiligo."

(Mam Vitiligo,(Bielactwo nabyte)).

Źródło: "The Michael Jackson Interview The Footage You Were Never Meant To See" ("Take Two").
____________________________________________________________________________

"Yes, yes"

(Tak, tak)

Źródło: "The Michael Jackson Interview The Footage You Were Never Meant To See" (Take Two). M.Bashir pytał: Czy uprawiał sex, z Debbie Rowe?.
____________________________________________________________________________ BR>
"...when she's dancing, she's counting...that's the wrong concept for dance; dancing is about feeling not thinking.. "

"...gdy tańczy to liczy... To jest złe podejście do tańca; taniec ty wyraz uczuć a nie myślenia."

Źródło: "The Michael Jackson Interview The Footage You Were Never Meant To See" (Take Two)
_______________________________________________________________________________

"(...)many people have opinions about me and they haven't even met me. They don't even know me(...)"

(Wielu ludzi ma wyrobioną opinie o mnie, a oni nawet mnie nie spotkali. Oni nawet mnie nie znają)

Źródło: "Private Home Movies".
______________________________________________________________________________

"Neverland appeals to the child inside of every man, woman and child."

(Neverland odwołuje się do dziecka wewnątrz każdego z nas, bez wyjątku.)

Źródło: "Private Home Movies"
_______________________________________________________________________________

"Neverland is me, you know. It's, it represents the…totality of who I am. It really does. I love Neverland. "

(Neverland to ja. Ono reprezentuje... mnie totalnie, tym, kim jestem. Naprawdę! Kocham Neverland!)

Źródło: "Private Homes Movies".
_______________________________________________________________________________

"(...)my father loves animals. I think that's where I get my love for animals from."

(mój ojciec kocha zwierzęta. Myślę, że to po nim odziedziczyłem miłość do zwierząt.)

Źródło: "Private Home Movies".
_______________________________________________________________________________

"I love and adore my children. They mean everything to me. When they're in public though, I conceal their faces, I don't want… I want my children protected. At home, they have a normal life, they play with other kids and they have a good time, they're laughing a lot. They run around, they even go to school. It's a normal life for them. But in public, I must protect them."

(Kocham i przepadam za moimi dziećmi. Znaczą dla mnie wszystko. Kiedy jesteśmy w publicznych miejscach, ukrywam ich twarze, ponieważ nie chcę... Ponieważ chcę je ochraniać. W domu, mają normalne życie, bawią się z innymi dziećmi, są wesołe , dużo się śmieją. Biegają dookoła, chodzą do szkoły. To jest dla nich normalne życie. Ale publicznie, muszę je ochraniać.)

Źródło: "Private Home Movies"
_______________________________________________________________________________ <

"...I love disguises so much. I can sit on a bench at Disneyland and see what people really do and talk about. But when they see it’s Michael Jackson, they change. "

"...uwielbiam się przebierać. Mogę usiąść na ławce w Disneylandzie, poobserwować, co naprawdę robią ludzie i posłuchać o czym rozmawiają. Ale kiedy widzą, że to Michael Jackson - ludzie się zmieniają."

Źródło: "Private Home Movies". Michael mówił o robieniu zakupów i ogólnie o przebieraniu się.
_______________________________________________________________________________

"Lies run sprints, but the truth runs marathons"

(Kłamstwo biegnie sprintem, ale prawda biegnie maratonem)

Źródło: Słowa te Michael powiedział podczas procesu w 2003-2005 roku.
_______________________________________________________________________________

"I like take a sound under microscope, tinker and manipulate character of it."

(Lubię brać dźwięki pod mikroskop i nimi manipulować)

Źródło: "Access Hollywood Exclusive" z 17 Października 06., Odpowiadając na pytanie: "Czy to jest naprawdę nowa decyzja aby wrócić do tworzenia muzyki?"
_______________________________________________________________________________

"I never stopped."

(Nigdy nie przestałem)

Źródło: "Access Hollywood Exclusive" z 17 Października 06. Przedstawiający urywek nowego wywiadu. Odpowiedział tak na pytanie: "Czy to jest naprawdę nowa decyzja aby wrócić do tworzenia muzyki?"
_______________________________________________________________________________

"I don't pay attention to that. In my opinion, it's ignorance. It's usually not based on fact. It's based on, you know, myth. The guy who you don't get to see. Neighborhood has the guy who you don't see, so you gossip about him. You see those stories about him, there's the myth that he did this or he did that. People are Crazy!"

(Nie przywiązuje do tego uwagi. W mojej opinii, jest to ignorancja. To zwykle nie bazuje na fakcie. To bazuje na, wiesz, micie. Facet, którego nie widziałeś. Sąsiedztwo ma faceta, którego nie widziałeś, więc o nim plotkujesz. Widzisz te wszystkie historie o nim, to jest mit, on zrobił to, on zrobił tamto. Ludzie są Szaleni!)

Źródło: Wywiad z "Ebony" w Listopadzie 2007. Pytanie:Co myslisz, o tych wszystkich rzeczach, które są na zewnątrz o Tobie, wszystkich rzeczach, które czytasz? Jak się z tym czujesz?)
_______________________________________________________________________________

"I don't care about long tours. But what I love about touring is that it sharpens one's craft beautifully. ... I wish [James Brown] could have slowed down and been more relaxed, and enjoyed his hard work"

(Nie dbam o długie trasy. Ale to co kocham w trasach jest to, że to pięknie wyostrzają twoje rzemiosło. ... Życzyłbym sobie, aby [James Brown] zwolnił i był bardziej zrelaksowany, i cieszył się swoją ciężką pracą.)

Źródło: Jak wyżej. Pytanie: "Czy będziesz koncertował?"
_______________________________________________________________________________

"Sure. I've always been type where, I don't care if it's the mailman or the guys sweeping the floor. If it's a great song, it's a great song."

(Oczywiście. Zawsze byłem typem gdzie, nie dam o to czy jest to listonosz czy faceci zamiatjący podłogę. Jeśli jest to wspaniała piosenka, to jest to wspaniała piosenka.)

Źródło: Jakw wyżej. Pytanie: "Czy pracujesz z tymi młodymi artystami?"
_______________________________________________________________________________

"I love you. I really do, you have to know that, I love you so much, really from the buutom of my heart"

(Kocham was. Naprawdę, musicie to wiedzieć, kocham was bardzo mocno, naprawdę z głębi serca.)

Źródło: Podczas ogłoszenia serii koncertów "This is it" 5 marca 2009. Michael mówił to z wyraźnym szczerym uczuciem. Były to jego ostatnie słowa miłości do fanów publiczne przed śmiercią 25 czerwca 2009.
_______________________________________________________________________________

"Don't write a song, don't do anything, let the song write its self"

(Nie pisz piosenki, nie pisz niczego, niech pisze sie sama.)

Źródło: Mexico Desposition 1993, w sądzie podczas gdy zeznawał w sprawie piosenki "The Girl Is Mine" powiedział te słowa na nagranej taśmie, gdy zatrzymana ją, powiedział, ze to jego prawo.
_______________________________________________________________________________

"I wish I could never been photographed and I wish I could never be seen. Just for entertainment so I design the dance the way I want it to look like, and the film the way I want it to look. [...] I love movies, but I can control it, you see. I can't control how those pictures come out with the lighting and my expression at the time. Argg."

(Życzyłbym sobie, nigdy nie zostać sfotografowanym i życzyłbym sobie, żeby nigdy mnie nie zauważano. Tylko w rozrywce, więc stworzyłem taniec taki, jaki chciałem, oraz film taki, jaki chciałem. [...] Kocham filmy, ale mogę je kontrolować, widzisz. Nie mogę kontrolować tych zdjęć, które zostają publikowane jak i swoich uczuć w tym czasie. Argg.)

Źródło: Shmuley Botach Interview "Michael Jackson Tapes Book".
_______________________________________________________________________________

"When I think about it - I would never say this on TV - but if I wnet on the stage thinking about what goes through women's heads, I would never go out on the stage. If I was suddenly to start thinking about what they were thinking about... sex, or what I look like naked, then, oh God, that would be so embarrassing. I could never go out. That's so horrible."

(Gdy o tym myślę - nie powiedziałbym tego nigdy w TV - ale jeśli wychodziłbym na scenę, myśląc o tym, co chodzi po głowie tych kobiet, nigdy bym nie wyszedł na scenę. Jeśli bym nagle zaczął o tym myśleć, o tym, co one myślą... sex, albo jak wyglądam nago, wtedy, oh Boże, byłoby to takie niezręczne. Mógłbym nigdy nie wyjść na zewnątrz. To okropne.")

Źródło: Shmuley Botach Interview "Michael Jackson Tapes Book". Michael odpowiedział na zadane mu pytanie przez Shmuleya Botacha: "Widzisz spośród twoich fanów, wiele milionów to kobiety, które rzucają sie na ciebie. Więc musi to oznaczać, że jesteś przystojny i pożądany. Czujesz przez cały czas, że one chcą zakochać się w tobie?"
_______________________________________________________________________________

"Yeah. I have always been kinda determinated. I have always had a vision of things I have wanted to do and goals I have wanted to reach and nothing could stop me getting that. I am focused and I know what I want and what I want to achieve and I won't get side-tracked. And even though I get down sometimes, I keep running the race of endurance to achieve those goals. It keeps me on track. I am dedicated."

(Tak. Zawsze byłem w jakiś sposób zdeterminowany. Zawsze miałem wizję czegoś, co chce zrobić i cele, jakie chciałem osiągnąć i nic nie mogło mi w tym powstrzymać w dążeniu do tego. Jestem skupiony i wiem, czego chcę i co chce osiągnąć i nie chcę zmieniać planów. I nawet myśl, że czasem podwinie mi, sie noga, to dalej biegnę w wyścigu wytrwałości, aby osiągnąć te cele. To przypomina mi o tym. Jestem oddany.")

Źródło: Shmuley Botach Interview "Michael Jackson Tapes Book". Michael odpowiedział na zadane mu pytanie, przez Shmuleya Botacha: "Ktoś powiedział. "Michael Jackson, czy on też staję się taki jak te inne gwiazdy, rockas - Co Bóg zabronił, śmierć w wieku 30-tki i narkotyki?" A McCartney powiedział, "Nie. Michael, jego charakter jest inny. On nie przeklina, nie pije." Powiedział to około 15 lat temu. Czy znasz te opinie na swój temat, że masz taki charakter, gdyby to kontynuować w taki sposób, nie było by tak, że zostało by to zniszczone przez sławę i sukces?"
_______________________________________________________________________________

Webmaster: "Mike" Webdesigner: Nancy
www.geniusmichaeljackson.com ; www.genius.michaeljackson.pl
© Genius Michael Jackson 2005-2010 | All rights reserved